...
Nasza firma świadczy usługi związanie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczą one ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz braku przeciwwskazań do wolnego przepływu powyższych informacji (RODO).

Dlaczego RODO Jest Tak Istotne?

Wszelkie działania prawne regulujące kwestie ochrony danych osobowych w Polsce oraz RODO mają strukturę złożoną i zależą od indywidualnej sytuacji osoby zainteresowanej. Kompleksowa pomoc, jakiej udzielamy w tym zakresie, dotyczy:
  Realizacji szkoleń w zakresie RODO kierowanych do przedsiębiorców,
  Sprawowanie funkcji Inspektora Danych Osobowych,
  Realizacja pomocy w zakresie obowiązków RODO i pomoc prawna w zaistniałych problemach w tym zakresie,
  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, która odpowiada wymaganiom stawianym przez RODO,
  Kontrola zgodności dokumentacji przedsiębiorstw w celu weryfikacji postanowieniami RODO.
Wszelkie kontrole, jakich dokonujemy, mają za zadanie ustalić zgodność danych firmowych z aktualnymi wytycznymi, jakie obowiązują na terenie państwa polskiego. Dzięki temu mamy możliwość ochrony przedsiębiorców przed wystąpieniem ryzyka spowodowanego nieznajomością prawa i dzięki temu dopełniamy zabezpieczenia przed karami finansowymi.

Nasze Działania W Zakresie Przepisów Ochrony Danych Osobowych Obejmują:

  Zweryfikowanie indywidualnej sytuacji klienta zwracając uwagę na wypełnianie przez niego wszelkich norm prawnych,
  Ocena zgodności dokumentacji i przetwarzania danych osobowych, Ustalenia, czy w dokumentacji nie istnieją słabe punkty oraz w przypadku wykrycia usunięcie wszystkich luk,
  Analiza oprogramowania służącego do informowania klientów o zakresie ochrony danych osobowych i RODO,
  Przygotowanie sprawnie działającego, kompleksowego systemu, który spełnia normy prawne w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce,
  Wszelkie konsultacje techniczne mające na celu ochronę dóbr osobistych przedsiębiorców w zakresie ewentualnego niespełnienia wymagań stawianych przez RODO.
Nasze działania mają na względzie ochronę wizerunku i dobra osobistego naszych klientów firmowych oraz edukację dotyczącą wszelkich wymagań wprowadzonych wraz z RODO. Porady kierujemy indywidualnie do każdego przypadku i kompleksowo rozwiązujemy występujące nieścisłości prawne.
Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Niezbędnych danych udzielamy bezpośrednio podczas spotkania z klientem lub w szczególnych przypadkach prowadzimy również doradztwo telefonicznie.